Alexiánus Rend

Alexiánus Testvérek Szent Erzsébet Otthona

Alexiánus Testvérek Kongregációja
CONGREGATIO FRATRES ALEXIANI (C.EA.)

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának kezdete visszanyúlik a „Beghard”-ok csoportjaiig, akik Krisztus lelkületének megfelelően mindennapi kenyerükért koldultak, szolgálták a szegényeket, ápolták a betegeket és a segítségre szorulókat.

Több mint 700 évvel ezelőtt Németországban, Hollandiában és környékén alakult meg a rend. A Beghardokról a legkorábbi leírást 1334-ből találjuk Aachen város levéltárában, amelyben arról értesülünk, hogy a város a Beghardoknak adományt adott azért, hogy segítsenek a szegényeken és a hajléktalanokon.

1347-ben kitört Európában a fekete járvány, a pestis, ekkor a Beghardok ápolták a betegeket, temették a halottakat. Fontos feladatuknak tekintették,hogy Jézus tanításáról és tetteiről is prédikáljanak.

Szent Ágoston regulája szerint éltek. Szent Alexiust (Szent Elek) választották védőszentjükké a XVI. században. Szent Alexius egy gazdag római szenátor fia volt, aki feladta gazdagságát, otthagyta a világi életet, és elment Szíriába, ahol koldult és az adományokból segítette a szegényeket.

Az Alexiánus Testvérek Kongregációja 1458-ban kapta meg a pápától a hivatalos elismerést.

Kiterjesztették missziójukat az Egyesült Államokban is. 1866-ban érkezett meg Bonaventur Thelen testvér New Yorkba, a németországi Aachen városából. Chicagóban egy kis faházban alapította meg az első kórházat, az első beteget maga vitte karjaiban a kórházba.

Ma az Alexiánus Testvérek Kongregációjának egészségügyi szolgálata megtalálható Németországban, Belgiumban, az Egyesült Államokban, Angliában, Írországban, Indiában és a Fülöp-szigeteken.

Az Alexiánus Szerzetes Rend
MAGYARORSZÁGON

2001 novemberében merült fel a magyarországi Alexiánus rend alapításának gondolata.

A szerzetes rend legmagasabb főnöke és tanácsa 2003-ban hagyta hivatalosan jóvá a rend letelepedését Magyarországon.

Ugyanebben az évben érkezett Magyarországra az itteni születésű Fr. Czébán József Ferenc C.F.A. perjel, aki korábban a testvérek Lansdowne-telepén és a Saint Louis-i gondozóközpontban volt lelkipásztori igazgató.

Az Alexiánus Szerzetes Rend kolostora József testvér közreműködésével Győrújbaráton épült fel, mellette pedig az időseket gondozó Szent Erzsébet Otthon.

EGYÜTTÉRZÉS

Megmutatjuk Isten jelenlétét a világban: megértő odaadással, szakszerű gondoskodással azok iránt, akiket szolgálunk.

SZEMÉLYI MÉLTÓSÁG

Hisszük, hogy minden ember Isten képére van teremtve. Ezért tisztelettel viszonyulunk mindazokhoz, akiket szolgálunk.

GONDOSKODÁS A SZEGÉNYEKRŐL

Szolgáljuk a betegeket, az időseket, a haldoklókat és a társadalom peremére szorultakat, legfőképpen a szegényeket.

TEST ÉS LÉLEK EGYSÉGE

Elősegítjük az egész személy, test, értelem és lélek gyógyulását, fizikai, pszichológiai és lelki gondozást nyújtva mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk.

TÁRSAINK

Együttműködünk mindazokkal, akik segítenek szolgálatukkal küldetésünk teljesítésében.