Alexiánus Rend

Alexiánus Testvérek Kongregációja
CONGREGATIO FRATRES ALEXIANI (C.EA.)

Az Alexiánus Testvérek Kongregációjának kezdete visszanyúlik a „Beghard” ok csoportjaiig, akik Krisztus lelkületének megfelelően mindennapi kenyerükért koldultak, szolgálták a szegényeket, ápolták a betegeket és a segítségre szorulókat.

Több mint 700 évvel ezelőtt Németországban, Hollandiában és környékén alakult meg a rend. A Beghardokról a legkorábbi leírást 1334-ből találjuk Aachen város levéltárában, amelyben arról értesülünk, hogy a város a Beghardoknak adományt adott azért, hogy segítsenek a szegényeken és a hajléktalanokon.

1347-ben kitört Európában a fekete járvány, a pestis, ekkor a Beghardok ápolták a betegeket, temették a halottakat. Fontos feladatuknak tekintették,hogy Jézus tanításáról és tetteiről is prédikáljanak.

Szent Ágoston regulája szerint éltek. Szent Alexiust (Szent Elek) választották védőszentjükké a XVI. században. Szent Alexius egy gazdag római szenátor fia volt, aki feladta gazdagságát, otthagyta a világi életet, és elment Szíriába, ahol koldult és az adományokból segítette a szegényeket.

Az Alexiánus Testvérek Kongregációja 1458-ban kapta meg a pápától a hivatalos elismerést.

Kiterjesztették missziójukat az Egyesült Államokban is. 1866-ban érkezett meg Bonaventur Thelen testvér New Yorkba, a németországi Aachen városából. Chicagóban egy kis faházban alapította meg az első kórházat, az első beteget maga vitte karjaiban a kórházba.

Ma az Alexiánus Testvérek Kongregációjának egészségügyi szolgálata megtalálható Németországban, Belgiumban, az Egyesült Államokban, Angliában, Írországban, Indiában és a Fülöp-szigeteken.

Az Alexiánus Szerzetes Rend
MAGYARORSZÁGON

2001 novemberében merült fel a magyarországi Alexiánus rend alapításának gondolata.

A szerzetes rend legmagasabb főnöke és tanácsa 2003-ban hagyta hivatalosan jóvá a rend letelepedését Magyarországon.

Ugyanebben az évben érkezett Magyarországra az itteni születésű Fr. Czébán József Ferenc C.F.A. perjel, aki korábban a testvérek Lansdowne-telepén és a Saint Louis-i gondozóközpontban volt lelkipásztori igazgató.

Az Alexiánus Szerzetes Rend kolostora József testvér közreműködésével Győrújbaráton épült fel, mellette pedig az időseket gondozó Szent Erzsébet Otthon.

A szerzetes rend értékei együttérzés

EGYÜTTÉRZÉS

Megmutatjuk Isten jelenlétét a világban: megértő odaadással, szakszerű gondoskodással azok iránt, akiket szolgálunk.

A szerzetes rend értékei személyes méltóság

SZEMÉLYI MÉLTÓSÁG

Hisszük, hogy minden ember Isten képére van teremtve. Ezért tisztelettel viszonyulunk mindazokhoz, akiket szolgálunk.

A szerzetes rend értékei gondoskodás a szegényekről

GONDOSKODÁS A SZEGÉNYEKRŐL

Szolgáljuk a betegeket, az időseket, a haldoklókat és a társadalom peremére szorultakat, legfőképpen a szegényeket.

A szerzetes rend értékei test és lélek egysége

TEST ÉS LÉLEK EGYSÉGE

Elősegítjük az egész személy, test, értelem és lélek gyógyulását, fizikai, pszichológiai és lelki gondozást nyújtva mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk.

A szerzetes rend értékei társaink

TÁRSAINK

Együttműködünk mindazokkal, akik segítenek szolgálatukkal küldetésünk teljesítésében.